Take a fresh look at your lifestyle.

Mblidhet Qeveria, Kurti vë pikë të parë çështjen e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme

Për pak minuta pritet të fillojë mbledhja e Qeverisë së Kosovës, ku do të shqyrtohen nëntë pika, të cilat janë renditur në rendin e ditës.

Pika e parë e rendit të ditës është shqyrtimi i draftit të koncept-dokumentit për çështjen e pasurisë së fituar në mënyrë të pajustifikueshme.

Në rendin e ditës është edhe shqyrtimi i disa raporteve, ndërsa Qeveria ka paraparë edhe shqyrtimin e propozim-vendimit për themelimin e strukturave koordinuese ndër-institucionale për procesin e integrimit evropian.

Më poshtë rendi i ditës i mbledhjes së sotme të Qeverisë: