Take a fresh look at your lifestyle.

Në këto tri rajone të Kosovës nesër do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike

Nesër në tri rajone të Kosovës do të ketë ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve të domosdoshme për siguri të sistemit energjetik që do të zhvillohen.

Sipas KEDS-it ky është orari i punimeve dhe i ndërprerjes së rrymës sipas rajoneve të vendit:

Rajoni i Prishtinës

1.
Nga NS 110/10kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Matiqani 2 (kodi: 19000041005) prej orës 10:30 – 15:00

Vendet: Rr. Muharrem Fejza dhe rr. Arif Rama.

Arsyeja: Punime në rrjetin e tensionit të ulët.

2.

Nga TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Breznicë (kodi: 15019009) prej orës 10:00 – 11:00

Vendet: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja: Tërheqja e trafos blindë.

Rajoni i Mitrovicës

1.

NS 110/10kV Vushtria 2 do të ndërprehet Stabiliment te TS Bahri Kuqi prej orës 10:00 – 16:00.

Trafostacionet që do të mbesin pa tension:

TS 10/0.4 kV Studime e Ulët-1(Rashicët) (Kodi: 73000009012)

TS 10/0.4 kV Karaqë (Kodi: 73000009019)

TS 10/0.4 kV Begaj (lagjja Kaçanolli-Tërstena) (Kodi: 73000009029)

TS 10/0.4 kV TSSH-Begaj Lagjja Hajra (Kodi: 73000009032)

TS 10/0.4 kV Studime e Epërme (Kodi: 73000009013)

TS 10/0.4 kV Studime e Epërme (Kodi: 73000009011)

TS 10/0.4 kV Studime e Ulët-3 (Gërxhalitë) (Kodi: 73000009014)

TS 10/0.4 kV Sfaraçak i Epërm (Kodi: 73000009015)

TS 10/0.4 kV Gojbulë-1 (Serbët) (Kodi: 73000009016)

TS 10/0.4 kV TSSH-Lagjja Istrefi (Kodi: 73000009031)

TS 10/0.4 kV Gojbulë-2 (Serbët) (Kodi: 73000009017)

TS 10/0.4 kV Miraqë (Kodi: 73000009018)

TS 10/0.4 kV Skromë-1 (Kodi: 73000009021)

TS 10/0.4 kV Shilovicë (Kodi: 73000009020)

TS 10/0.4 kV Skromë-2 (Kodi: 73000009022)

TS 10/0.4 kV Bozhlan (Kodi: 73000009023)

TS 10/0.4 kV Gumnisht-1 (Kodi: 73000009024)

TS 10/0.4 kV Gumnisht-2 (Kodi: 73000009025)

TS 10/0.4 kV Korollovë (Kodi: 73000009026)

TS 10/0.4 kV Vesekovc (Kodi: 73000009027)

TS 10/0.4 kV HAXHA COMPANYSH.P.K. (Kodi: 73000009030)

TS 10/0.4 kV HAXHA COMPANYSH.P.K. (Kodi: 73000009033)

Vendet: Studime e Ulët, Karaqe, Begaj, Studime e Epërme, Sfaraçak, Gojbule, Miraqe, Skrom, Shilovicë, Bozhlan, Korollë, Gumnisht dhe Veskovec.

Arsyeja: Bartja e rrjetit të tensionit të mesëm nga shtyllat e vjetra në shtylla të reja të tensionit të mesëm.

2.

Nga TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Bahri Kuqi (kodi: 73000009010) prej orës 10:00 – 16:00

Vendet: Rr. Muharrem Fejza dhe rr. Arif Rama.

Arsyeja: Punime në projektin rruga Bahri Kuqi – Investim në tensionin e mesëm, rrjetin e tensionit të ulët dhe në nënstacion.

Rajoni i Ferizajt

1.

Nga TS 35/10kV Ferizaj I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Bankes (kodi: 40040001) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: rr.Dëshmorët e Kombit, rr.Spitali dhe rr.12 Qershori (një pjesë).

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.