Take a fresh look at your lifestyle.

Vijojnë patrullimet e shtuara të policies

Patrullat policore vazhdojnë realizimin e planeve operative me qëllim të zbatimit dhe respektimit të masave anti COVID.

Patrullat policore, po vijojnë të jenë shumë aktive në realizim të planeve operative me qëllim të zbatimit dhe respektimit të masave anti COVID të marra nga institucionet e vendit e të cilat po zbatohen nga policia në koordinim e bashkëpunim me institucione relevante.

“Nëpër tërë qytetet e Kosovës, në tërë territorin e vendit, gjatë tërë kohës 24/7, vërehen patrullime të shtuara policore që synim parësorë pos ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike, mbrojtjes së pronës, e kanë edhe zbatimin e masave parandaluese ndaj pandemisë dhe respektimin e Ligjit anti COVID-19”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.